Relay điều chỉnh nhiệt độ lò nướn thủy tinh ( nắp nướng )

Relay điều chỉnh nhiệt độ lò nướn thủy tinh ( nắp nướng )

Relay điều chỉnh nhiệt độ lò nướn thủy tinh ( nắp nướng )