Công tắc máy hút mùi ( hút khói ) 3 tốc độ quạt 14 cm

Công tắc máy hút mùi ( hút khói ) 3 tốc độ quạt 14 cm

Công tắc máy hút mùi ( hút khói ) 3 tốc độ quạt 14 cm